Dịch vụ nhận tiền qua tài khoản

CHUYÊN NGHIỆP- TIỆN LỢI

Tiền gửi về Việt Nam sẽ được chuyển trực tiếp vào chủ thẻ Kiều hối Đông Á  của người nhận.

Lợi ích của dịch vụ:

  • Khách hàng có thể rút tiền (Việt Nam đồng) tại hơn  1,400 máy ATM và hơn 100 điểm ứng tiền mặt.
  • Được hưởng tất cả các dịch vụ tài chính, những chính sách ưu đãi chủ thẻ từ Ngân Hàng Đông Á.
  • Chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt từ Kiều Hối Đông Á.

Hướng dẫn nhận tiền tại qua tài khoản:

  • Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng Đông Á: tiền sẽ được ghi Có vào tài khoản và Kiều Hối Đông Á sẽ thông báo tới khách hàng nếu có yêu cầu.
  • Hoặc khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng khác.

Dịch vụ khác