Dịch vụ nhận tiền

alt

Nhận tiền tại
Nhà

Với dịch vụ nhận tiền tại nhà, nhân viên Kiều Hối Đông Á mang tiền trao tận tay tại địa chỉ khách hàng đã chỉ định với thời gian hẹn trước.

alt

Nhận tiền tại
Quầy

Với 220 điểm giao dịch trên toàn quốc, khách hàng sẽ dễ dàng & thuận tiện nhận tiền kiều hối.

alt

Nhận tiền qua
Tài khoản

Tiền gửi sẽ được chuyển bằng VND vào trực tiếp tài khoản của người nhận cùng hệ thống DongA Bank và liên ngân hàng tại Việt Nam.